Địa chỉ: Phường Ngô Mây
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Tuổi thơ

Phường Ngô Mây
gialai-ankhe-mgtuoitho@edu.viettel.vn