SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

      TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

(Tính đến 17h00’ ngày 28/7/2021)

 

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 560
  • Cập nhật thông tin tuyển tính đến 17h00’ ngày 28/7/2021                                                    + Tổng số hồ sơ đã nhập trên hệ thống https://gialai.tsdc.edu.vn : 535                            + Số hồ sơ đã xét duyệt vào hệ thống để xét tuyển(có danh sách kèm theo): 530        + Số hồ sơ chờ xét duyệt: 5
  • Số hồ sơ HS và PHHS đã đăng ký trên hệ thống https://gialai.tsdc.edu.vn  chờ xét duyệt. Ban tuyển sinh nhà trường đang tiết hành xét duyệt cho tới 17h00’ ngày 05/8/2021.