Thông tin chi tiết:
Thái Thị Mỹ Xuyên
Họ và tên Thái Thị Mỹ Xuyên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1989
Giới tính Nữ
Chức vụ Thư viện - Thiết bị
Học hàm, học vị Cử nhân thư viện
Trình độ Đại học
Địa chỉ ấp Long An, xã Long Thắng, Huyện Lai Vung
Điện thoại 0349759174
Email thaithimyxuyen@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Thư viện - Thiết bị