Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Chánh
Họ và tên Nguyễn Minh Chánh
Ngày tháng năm sinh 30/12/1966
Giới tính Nam
Chức vụ Kế toán trưởng
Học hàm, học vị Trung cấp kế toán
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ ấp Tân Lợi, Phong Hòa, lai Vung
Điện thoại 0914124962
Email nguyenminhchanhph@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Kế toán