Thông tin chi tiết:
Trần Thị Mộng Thơ
Họ và tên Trần Thị Mộng Thơ
Ngày tháng năm sinh 26/10/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng khối 2
Học hàm, học vị Cử nhân giáo dục
Trình độ Đại học
Địa chỉ ấp Tân Quới, Phong Hòa, lai Vung
Điện thoại 0834464630
Email ttmtho.c1phonghoa1@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Dạy lớp 2