Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hiền
Họ và tên Trần Thị Hiền
Ngày tháng năm sinh 17/07/1971
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng khối 3
Học hàm, học vị Cử nhân giáo dục
Trình độ Đại học
Địa chỉ ấp Tân Bình, Phong Hòa, lai Vung
Điện thoại 0378991776
Email tranthihienkhoi3@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Dạy lớp 3