Thông tin chi tiết:
Phan Thị Kim Thoa
Họ và tên Phan Thị Kim Thoa
Ngày tháng năm sinh 18/12/1971
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng khối 1
Học hàm, học vị Cử nhân giáo dục
Trình độ Đại học
Địa chỉ ấp Tân Phong, Phong Hòa, lai Vung
Điện thoại 0939307702
Email phanthikimthoaph1@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Dạy lớp 1