Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Vũ
Họ và tên Nguyễn Thanh Vũ
Ngày tháng năm sinh 10/04/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng khối 5
Học hàm, học vị Cử nhân giáo dục
Trình độ Đại học
Địa chỉ ấp Tân Lợi, Phong Hòa, Lai Vung
Điện thoại 0836465724
Email vunguyen19701@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Dạy lớp 5