Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Thanh
Họ và tên Nguyễn Ngọc Thanh
Ngày tháng năm sinh 18/05/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng khối 4
Học hàm, học vị Cử nhân giáo dục
Trình độ Đại học
Địa chỉ ấp Tân An, Phong Hòa, lai Vung
Điện thoại 0776507889
Email ngocthanh70ph@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Dạy lớp 4