Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tấn Lợi Em
Họ và tên Nguyễn Tấn Lợi Em
Ngày tháng năm sinh 01/01/1983
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư chi đoàn
Học hàm, học vị Cử nhân giáo dục
Trình độ Đại học
Địa chỉ ấp Định Mỹ, xã Định Hòa, Huyện Lai Vung
Điện thoại 0356161415
Email nguyentanloiem@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Dạy âm nhạc