Thông tin chi tiết:
Lê Văn Hiền
Họ và tên Lê Văn Hiền
Ngày tháng năm sinh 22/01/1973
Giới tính Nam
Chức vụ Tổng phụ trách đội
Học hàm, học vị Cao đẳng sư phạm
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ ấp Tân Quới, Phong Hòa, lai Vung
Điện thoại 0352390339
Email ph1doihien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Đội