Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Sở
Họ và tên Nguyễn Ngọc Sở
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng ban
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách