Thông tin chi tiết:
Lê Trường Đồ
Họ và tên Lê Trường Đồ
Ngày tháng năm sinh 26/08/1978
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân giáo dục
Trình độ Đại học
Địa chỉ ấp Tân Quới, Phong Hòa, lai Vung
Điện thoại 0918973830
Email ltdo.c1phonghoa1@laivung.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chung