• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
  • 13329413_566695363492602_5632510842484977525_o
  • 23795811_840032119492257_6547010118859202113_n
  • 14188350_611295005699304_153874620633073991_o
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thư viện TH Long Hậu 1 quyết tâm xây dựng Thư viện Tiên tiến
Vừa qua, Trường TH Long Hậu 1 được Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra và thẩm định danh hiệu Thư viên đạt chuẩn Tiên tiến. Ban Giám hiệu và nhân viên thư viện đã cố gắng, nổ lực bằng tất cả nội lực để có thể đưa thư viện đạt chuẩn tiên tiến.     Thư viện trường TH Long Hậu 1 đạt chuẩn từ năm 2012 với tổng số bản sách lúc đó là 3674 bản sách. Trong ...
> Xem chi tiết