Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Âp 6 xã Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai