Ngày 22/5/2019 trường MN Xuân Hưng tổ chức lễ ra trường, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDMN cho các cháu khối lá 5 tuổi năm học 2018-2019.