A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo án phía trước, phía sau

GIAÙO AÙN KIẾN TẬP

PTNT : PHÍA TRƯỚC, PHÍA SAU BÉ CÓ GÌ?

Chuû ñeà : BÉ VÀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ BIẾT

KHOÁI : NHAØ TREÛ

 

I. Muïc ñích yeâu caàu:

- Chaùu nhaän bieát phía trước và phía sau của bản thân

- Reøn kyõ naêng quan saùt, noùi roõ töø

- Giaùo duïc chaùu giữ gìn vệ sinh đôi tay

II. Chuaån bò :

 • 1 bộ quần áo của Bờm cho cô
 • 8 cái quạt mo, 8 cái rổ, 8 cái giỏ, 40 con cua

* Tích hợp : Nhạc : thằng bớm có cái quạt mo, em đi câu

Trò chuyện về đôi tay của bé

III. Toå chöùc hoaït ñoäng:

Hoaït ñoäng cuûa coâ

Hoaït ñoäng cuûa treû

 • Môû ñaàu hoaït ñoäng:
 • Chôi trốn tìm
 • Bớm đâu, bờm đâu?

+ Vỗ cái tay, vỗ , vỗ , vỗ

+ Lắc cái tay, lắc, lắc lắc

 • Tay các con thường làm những công việc gì?
 • Giáo dục cháu giữ gìn đôi tay sạch sẽ
 • Hoaït ñoäng troïng taâm:
 • Nghe vẻ nghe ve nghe vè bờm đố

+ Cái đầu, cái chân cái nào ở dưới cái nào ở trên?

+ Ngực và lưng cái nào phía trước, cái nào phía trên?

 • Bờm đang ngồi phía nào của các con?

( Hỏi cả lớp, cá nhân)

 • Các con xem phía sau các con có gì?
 • Quạt đang ở phía sau của các con đó, chúng ta cùng lấy quạt quạt cho mát nè

+ Cho cháu quạt, che đầu và đi theo cô

* Mở nhạc thằng bờm

- Quạt phía trước

+ Hỏi quạt ở đâu?

- Giấu quạt

+ Hỏi con có thấy quạt không? Quạt ở phía nào?

 • Các con cho Bờm đổi quạt lấu rổ nha

( dẫn cháu đi lấy rổ )

+ Hỏi : Rổ ở phía nào?

 • Các con lấy thêm giỏ rồi mình đi bắt cua nha

( Cho cháu lấy giỏ cột phía sau )

+ Hỏi : Giỏ ở phía nào?

* Mở nhạc : Đi câu cá

 • Ô kìa con cua
 • Các con xem phía sau có con gì kìa? Mình cùng bắt cua nửa nha
 • Quay về phái sau bắt cua
 • Các con xem mình bắt được nhiều cua chưa?
 • Giỏ ở phía nào cảu các con?
 • Chúng ta cùng mang giỏ về nhà nha

* Mở nhạc : Đi bắt cua

 

Keát thuùc

 

- Chaùu chơi cùng cô

- Bờm đây bờm đây

- Cháu chơi cùng cô

 

- Cháu trò chuyện về đôi aty cùng cô

 

 

 

 

-Ñaàu phía treân, Chaân phía döôùi

- Ngöïc phía tröôùc, löng phía sau

 

 • ÔÛ phía tröôùc
 • Coù quaït

 

 

 • Chaùu laáy quaït vaø ñi theo coâ

 

- Chaùu quaït phía tröôùc

- Chaùu traû lôøi

- Chaùu giaáu quaït

 

 

 

 • ÔÛ phía tröôùc

 

 • Chaùu laáy gioû
 • Chaùu traû lôøi

 

- Cháu đi bắt cua cùng cô

 

 

 


Nguồn:Trường MN Xuân Hưng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 762
Hôm qua : 832
Tháng trước : 18.518
Năm trước : 31.080
Tổng số : 251.564