A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài kiểm tra BDTX ( Nội dung 1 và nội dung 2) Năm học 2020-2021

    UBND HUYỆN XUÂN LỘC

TRƯỜNG MN XUÂN HƯNG

BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2020-2021

( NỘI DUNG 1 VÀ NỘI DUNG 2 )

      Họ và tên giáo viên ……………………………………......

      Lớp:…………………………………………………………...

      Trình độ chuyên môn:………….., Thân miên công tác:………năm

      Thời gian làm bài 40 phút ( Từ........đến...........), ngày 19 tháng 12 năm 2020

         Hãy chọn các câu trả lời sau đây bằng cách khoanh tròn vào câu (a, b, c, d) đúng nhất ( Mỗi câu đúng được 0.5đ)

Câu 1: Theo bạn phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN phù hợp với bối cảnh địa phương là?

       Là quá trình tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non đảm bảo:

a. Phù hợp với trẻ, đáp ứng được nhu cầu, hứng thú, đặc điểm sức khỏe, giới tính và khả năng của trẻ, khuyến khích được sự tham gia của tất cả các trẻ trong nhóm, lớp.

b.Các điều kiện về tổ chức môi trường hoạt động, nội dung và phương pháp giáo dục…

c. Điều kiện thực tế của nhóm lớp, của cơ sở giáo dục. Hỗ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ của trẻ trên cơ sở khai thác và phối hợp được các yếu tố văn hóa, xã hội, gia đình và cộng đồng tại địa phương sao cho phù hợp nhất.

d. Tất cả các ý trên

Câu 2: Ý nghĩa đối với trẻ khi tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh địa phương?

a. Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ phù hợp với khả năng của cá nhân trẻ. Trẻ biết hòa đồng và hợp tác với mọi người tốt hơn, biết chấp nhận sự đa dạng và khác biệt (về khả năng, giới tính, hình thể, ngôn ngữ, văn hóa...)

b. Ứng xử phù hợp, có văn hóa với các bạn, cô giáo và những người xung quanh.

c. Môi trường giáo dục, đồ dùng đồ chơi được khai thác từ địa phương; nội dung giáo dục ngôn ngữ  khai thác và tích hợp văn hóa địa phương sẽ giúp trẻ cảm thấy gần gũi, tăng cường nhận thức về địa phương, nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực với nơi mình sống.

d. Sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng địa phương giúp trẻ phát triển ngôn ngữ  một cách tự nhiên, toàn diện.

e. Tất cả các ý trên

Câu 3: Các nguyên tắc khi tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh địa phương?

a. Đảm bảo mục tiêu giáo dục phát triển ngôn ngữ của Chương trình GDMN - Đảm bảo phù hợp với trẻ - Đảm bảo trẻ được học tập tích cực, chủ động, phát triển tối ưu trong các điều kiện cụ thể - Đảm bảo phù hợp với năng lực của giáo viên, với điều kiện CSVC hiện có - Phát huy gía trị văn hóa bản địa- Đảm bảo sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng - Trong tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ, yếu tố địa phương được thực hiện một cách nhẹ nhàng, không khiên cưỡng

b. Đảm bảo phù hợp với trẻ - Đảm bảo phù hợp với năng lực của giáo viên, với điều kiện CSVC hiện có - Đảm bảo trẻ được học tập tích cực, chủ động, phát triển tối ưu trong các điều kiện cụ thể Phát huy gía trị văn hóa bản địa - Đảm bảo sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng - Trong tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ, yếu tố địa phương được thực hiện một cách nhẹ nhàng, không khiên cưỡng

c. Đảm bảo mục tiêu giáo dục phát triển ngôn ngữ của Chương trình GDMN - Đảm bảo phù hợp với trẻ - Đảm bảo trẻ được học tập tích cực, chủ động, phát triển tối ưu trong các điều kiện cụ thể - Đảm bảo phù hợp với năng lực của giáo viên, với điều kiện CSVC hiện có - Phát huy gía trị văn hóa bản địa- Đảm bảo sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng.

Câu 4: Tại sao phải giáo dục đảm bảo an toàn ở giai đoạn mẫu giáo?

a. Giúp trẻ hình thành và củng cố kỹ năng nhận biết và phòng tránh những nguy cơ không an toàn đối với bản thân để cho cơ thể phát triển khỏe mạnh - Giúp trẻ hình thành và củng cố kỹ năng nhận biết và phòng tránh những nguy cơ không an toàn đối với bản thân để cho cơ thể phát triển khỏe mạnh

b. Trẻ đã có sự phát triển nhất định về thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ và các mối quan hệ xã hội - Giúp trẻ hình thành và củng cố kỹ năng nhận biết và phòng tránh những nguy cơ không an toàn đối với bản thân để cho cơ thể phát triển khỏe mạnh - Giúp trẻ hình thành và củng cố kỹ năng nhận biết và phòng tránh những nguy cơ không an toàn đối với bản thân để cho cơ thể phát triển khỏe mạnh

c. Trẻ đã có sự phát triển nhất định về thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ và các mối quan hệ xã hội  - Giúp trẻ hình thành và củng cố kỹ năng nhận biết và phòng tránh những nguy cơ không an toàn đối với bản thân để cho cơ thể phát triển khỏe mạnh

 

Câu 5: Một số biểu hiện của trẻ em bị bạo lực:

a. Trẻ sợ hãi, hoảng loạn, né tránh tiếp xúc, có hành vi tự hủy hoại mình, kết quả học tập sút kém.

b. Dù trẻ không nói hành vi vi bạo lực thường để lại những dấu hiệu rõ rệt:

- Xuất hiện các vết thương bầm tím không rõ nguyên nhân - Sinh hoạt bất thường kém ăn mất ngủ hoặc ngủ li bì- Sức khoẻ thay đổi, ốm sốt xuất hiện triệu chứng đau đầu đau bụng dễ bị hoảng loạn ( la hét, ác mộng, giật mình) - Trẻ không muốn đến trường, từ chối chia sẻ về bạn bè hay các hoạt động diễn ra tại lớp, trường -Từ chối tham gia các hoạt động của gia đình, nhà trường, cô lập bản thân và chỉ muốn ở một mình- Buồn bã, tức giận, lo âu, sợ hãi vô cớ - Tự làm đau bản thân ( Cắt tay, đập đầu, đấm vào tường, tự đốt bản thân)

c. Xuất hiện các vết thương bầm tím không rõ nguyên nhân - Sinh hoạt bất thường kém ăn mất ngủ hoặc ngủ li bì.- Sức khoẻ thay đổi, ốm sốt xuất hiện triệu chứng đau đầu đau bụng dễ bị hoảng loạn ( la hét, ác mộng, giật mình)- Trẻ không muốn đến trường, từ chối chia sẻ về bạn bè hay các hoạt động diễn ra tại lớp, trường - Buồn bã, tức giận, lo âu, sợ hãi vô cớ.

d. Câu a và b đúng

Câu 6: Các kỹ năng xã hội cần chuẩn bị cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1:

a. Hội thoại với bạn và người lớn - Chia sẻ, luân phiên và hợp tác- Yêu cầu giúp đỡ từ người lớn - Lắng nghe người khác- Tham gia các hoạt động nhóm- Bảo vệ bản thân trước một số tình huống

b. Nói về trải nghiệm và suy nghĩ của mình- Chia sẻ, luân phiên và hợp tác- Yêu cầu giúp đỡ từ người lớn - Lắng nghe người khác- Tham gia các hoạt động nhóm

c. Hội thoại với bạn và người lớn - Nói về trải nghiệm và suy nghĩ của mình- Chia sẻ, luân phiên và hợp tác- Yêu cầu giúp đỡ từ người lớn - Lắng nghe người khác- Tham gia các hoạt động nhóm- Bảo vệ bản thân trước một số tình huống

 

Câu 7: Sự cần thiết của chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp một:

a.Giúp trẻ không bị hụt hẫng, bỡ ngỡ với sự thay đổi môi trường học tập mới (tâm thế sẵn sàng đi học);

b. Giúp giáo viên mầm non và tiểu học hiểu rõ được sự giống nhau và khác nhau giữa 2 cấp học để tiếp tục duy trì, kế thừa hoặc điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lí của trẻ lớp 1;

      c. Giúp gia đình/cộng đồng xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp và hình thành cho cha mẹ kĩ năng tìm kiếm thông tin, kiến thức để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp;

      d. Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và gia đình/cộng đồng để mối quan hệ trở nên gắn kết và hai phía cùng có trách nhiệm hơn với trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp.

     e. Tất cả các ý trên

Câu 8: Các nguyên tắc phát triển vận động lấy trẻ làm trung tâm và phù hợp với bối cảnh địa phương:

a. Phát triển vận động trong mối phát triển hài hòa nhân cách - Tôn trọng đặc điểm cá nhân trong mối quan hệ với tính tập thể - Tin tưởng vào cơ hội thành công của trẻ và tạo điều kiện để trẻ thực hành. Kết hợp giá dục thể chất với thực tiển cuộc sống - Tăng dần mức độ tác động, đảm bảo tính liên tục và tình hệ thống trong quá trình luyện tập các vận động- Đảm đảm sự kết hợp hợp lý giữa các vận động có tính chất động và tĩnh - Khai thác các điều kiện thực tế của trường, lớp và địa phương vào xây dựng môi trường vật chất cho GD phát triển vận động - Khai thác và tích hợp văn hóa địa phương vào GD phát triển vận động - Đảm bảo tính hài hòa, không khiên cưỡng

b. Nội dung giáo dục phát triển vận động bám sát với Chương trình GDMN hiện hành - Phát triển vận động trong mối phát triển hài hòa nhân cách - Tôn trọng đặc điểm cá nhân trong mối quan hệ với tính tập thể - Không kỳ thị đặc điểm cá nhân - Tin tưởng vào cơ hội thành công của trẻ và tạo điều kiện để trẻ thực hành.

c. Kết hợp giá dục thể chất với thực tiển cuộc sống - Tăng dần mức độ tác động, đảm bảo tính liên tục và tình hệ thống trong quá trình luyện tập các vận động- Đảm đảm sự kết hợp hợp lý giữa các vận động có tính chất động và tĩnh - Khai thác các điều kiện thực tế của trường, lớp và địa phương vào xây dựng môi trường vật chất cho GD phát triển vận động - Khai thác và tích hợp văn hóa địa phương vào GD phát triển vận động - Đảm bảo tính hài hòa, không khiên cưỡng

d. Câu b và c đúng

 

Câu 9: Các điều kiện để giáo viên mầm non tổ chức hoạt động phát triển vận động lấy trẻ làm trung tâm và phù hợp với bối cảnh địa phương :

a. Giáo viên cần nắm vững phương pháp tổ chức hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non theo độ tuổi mình phục trách.

b. Kỹ thuật thực hiện các vận động của giáo viên chính xác, thuần thục.- Giáo viên nắm được các biểu hiện của giáo dục phát triển vận động lấy trẻ làm trung tâm và phù hợp bối cảnh địa phương

c. Môi trường giáo dục đã được thiết kế theo hướng hỗ trợ phát triển vận động, đảm bảo lấy trẻ làm trung tâm và phù hợp với bối cảnh địa phương theo hướng dẫn tại Nội dung 3 của chuyên đề này.- Giáo viên đã lập được kế hoạch giáo dục phát triển vận động lấy trẻ làm trung tâm và phù hợp với bối cảnh địa phương.

       d. Tất cả các ý trên

 

Câu 10: Cảm xúc tích cực là gì?

a. Là sự phản ứng, là sự rung động của con người trước tác động của ngoại cảnh -  một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách.

b. Là sự rung động về một mặt nhất định của con người đối với các hiện tượng nào đó của hiện thực. Cảm xúc có đặc điểm là mang tính chất chủ quan  ...

c. Là các cảm xúc hướng cá nhân mỗi người đến những điều tốt đẹp, mang chiều hướng phát triển đi lên, góp phần hình thành nên một cá nhân với nhân cách tốt đẹp.

d. Tất cả các ý trên

 

Câu 11: Vì sao GVMN phải bồi dưỡng cảm xúc tích cực?

a. Cảm xúc tích cực giúp giáo viên làm tăng hiệu quả làm việc - Giúp hoạt hoá các chức năng sinh lý: hệ nội tiết, hệ miễn dịch, các chất truyền dẫn thần kinh … làm cơ thể tiết các hormone. Các hormone đó giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cơ thể, đôi khi tạo ra những điều kỳ diệu, giúp con người vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo.

b.Cảm xúc tích cực có ảnh hưởng rất lớn đến các quyết định của giáo viên mầm non- Giúp GV có thể làm chủ được cảm xúc của mình, giúp GV suy nghĩ và hành động tốt, chính xác, đạt được thành công.

c. Những cảm xúc tích cực không phải tự nhiên mà có, nó phải do chính bản thân mỗi người tự nuôi dưỡng…GVMN làm việc với trẻ, không nên để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh, cần duy trì và làm nảy sinh, phát triển các cảm xúc tích cực.

d. Tất cả các ý trên

 

Câu 12: Kỹ năng xã hội là gì?

a. Là 1 dạng hành động nhằm thực hiện các mối quan hệ của cá nhân với mọi người xung quanh trên cơ sở nắm vững phương thức thực hiện và sự vận dụng kiến thức, kinh nghiệm xã hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ( Nói được các thông tin về bản thân, gia đình...cách sử dụng, giữ gìn các đồ dùng, vật dụng, cách ứng xử khi gặp nạn, khi tham gia các lễ hội, các nơi công cộng...,cách mặc trang phục phù hợp, cách chấp hành các quy định nơi gia đình, lớp học..., Cách giao tiếp ứng xử và các thói quen, hành vi phù hợp với phong tục tập quán của địa phương....)

b. Là 1 dạng hành động nhằm thực hiện các mối quan hệ của cá nhân với mọi người xung quanh

c. Là 1 dạng hành động nhằm sự vận dụng kiến thức, kinh nghiệm xã hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ( Nói được các thông tin về bản thân, gia đình...cách sử dụng, giữ gìn các đồ dùng, vật dụng, cách ứng xử khi gặp nạn, khi tham gia các lễ hội, các nơi công cộng...,cách mặc trang phục phù hợp, cách chấp hành các quy định nơi gia đình, lớp học..., Cách giao tiếp ứng xử và các thói quen, hành vi phù hợp với phong tục tập quán của địa phương....)

Câu 13: Ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động phát triển TC-KNXH phù hợp với bối cảnh của địa phương?

a. Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ  phù hợp với bối cảnh địa phương là quá trình tác động của giáo viên dựa trên mục tiêu giáo dục, lựa chọn các nội dung và thiết các các hoạt động giáo dục khai thác được bối cảnh, điều kiện, văn hóa, phong tục, truyền thống của mỗi địa phương nhằm giúp trẻ biết cách thể hiện những xúc cảm, rung cảm, hành động của trẻ với mọi người xung quanh.

b.Việc tổ chức các hoạt động  PTTCKNXH có vai trò quan trọng trong chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm tạo ra các hoạt động đa dạng, thich hợp với trẻ và điều kiện thực tế của địa phương. Vì thế có ý nghĩa đối với trẻ em, đối với nhà trường và giáo viên, đối với gia đình trẻ và cộng đồng.

c. Trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo có đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội riêng nên GV cần nắm vững các đặc điểm phát triển TCKNXH từ đó xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp phù hợp

d. Tất cả các ý trên

 

Câu 14: Để tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương, GV cần thực hiện như thế nào?

a. Nội dung giáo dục PTTCKNXH được lồng ghép trong TẤT CẢ các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ hằng ngày.

b. Những nội dung, kỹ năng trẻ không được trải nghiệm, tiếp xúc hàng ngày nên tổ chức thành HĐ học (Kỹ năng nhận biết hỏa hoạn và thoát hiểm; Khi trẻ bị lạc...)

c. Nội dung giáo dục PTTCKNXH được lồng ghép trong TẤT CẢ các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ hằng ngày. Không cần tổ chức thành hoạt động học.

d. Câu a và b đúng

Câu 15: Những khó khăn, rào cản trong việc triển khai thực hiện phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội cho trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương?

a. Còn một số CBQL và GV khó khăn trong việc xác định những điều kiện thực tiễn của địa phương và tận dụng, khai thác các điều kiện như đặc điểm sống, đặc điểm văn hóa, điều kiện về đồ dùng, đồ chơi, chưa phát huy được ưu thế của trẻ ở vùng miền núi và dân tộc và khắc phục được các hạn chế về ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, điều kiện về môi trương sống, về công người và cộng đồng dân cư nơi trẻ sống

b. SL trẻ trong các lớp đông, khó tổ chức các hoạt động nhóm- Cộng đồng, gia đình ít tham gia vào các hoạt động của nhà trường

c. Nhận thức của cộng đồng và địa phương còn hạn chế- Công tác phối hợp chưa được tiến hành thường xuyên, đồng bộ

d. Tất cả các ý trên

 

 

Câu 16: Khuyến nghị nhu cầu năng lượng tại cơ sở giáo dục mầm non là ?

  1. Nhà trẻ ( 24- 36 tháng) : 708 - 826 Kcal - Mẫu giáo: 735-882 Kcal
  2. Nhà trẻ ( 24- 36 tháng) : 600 - 651 Kcal - Mẫu giáo: 615-726 Kcal
  3. Nhà trẻ ( 24- 36 tháng) : 650 - 720 Kcal - Mẫu giáo: 700 - 750 Kcal

Câu 17: Các bữa ăn của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non là ?

a.Nhà trẻ ( 24- 36 tháng) : 2 bữa chính và 1 bữa phụ 

    Mẫu giáo: 1 bữa chính và 1 bữa phụ 

b.Nhà trẻ ( 24- 36 tháng) : 2 bữa chính và 2 bữa phụ 

    Mẫu giáo: 1 bữa chính và 2 bữa phụ 

c .Nhà trẻ ( 24- 36 tháng) : 2 bữa chính và 1 bữa phụ 

    Mẫu giáo: 2 bữa chính và 2 bữa phụ 

Câu 18: Các kỹ năng vệ sinh cần dạy cho trẻ ?

a.Rửa tay - Chải và gội đầu

b. Chải răng - Tắm rửa

c. Rửa chân hằng ngày- Thay quần áo khi bẩn, ướt - Giữ giày dép luôn khô, sạch

    d. Tất cả các ý trên

Câu 19: Làm thế nào để phát triển những thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ ?

a.Tập cho trẻ luôn xem việc giữ vệ sinh chính là một nhiệm vụ - Nhấn mạnh sự cần thiết của việc giữ vệ sinh cá nhân, dạy trẻ biết những hậu quả xấu nếu trẻ không  giữ vệ sinh đúng cách

b. Làm gương cho trẻ - Thực hành thường xuyên

c. Nhờ đến lời khuyên của Bác sĩ ( cho trẻ nghe Bác sĩ nói tác hại của việc không giữ vệ sinh cá nhân...  ) - Trang bị cho trẻ những dụng cụ vệ sinh trẻ thích: màu sắc,kiểu dáng, mùi vị kem đánh răng

    d. Tất cả các ý trên

Câu 20: Các chuyên đề chính thực hiện trong năm học 2020-2021 ?

a. Chuyên đề Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2 - Chuyên đề làm quen văn học , làm quen chữ cái

b. Chuyên đề Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2 - Chuyên đề Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non

c . Chuyên đề Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2 - Chuyên đề Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Chuyên đề phát triển vận động


Tập tin đính kèm
Nguồn:Trần Thị Thu Lệ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 223
Hôm qua : 479
Tháng trước : 19.822
Năm trước : 31.080
Tổng số : 276.152