Đội ngũ CB, GV, CNV trường MN Xuân Hưng hiện nay là 72 người, trong đó :

+ Ban giám hiệu : 3 , đạt trình độ trên chuẩn: 3 , tỉ lệ 100%. Có kinh nghiệm công tác và quản lý 13 năm trở lên

+ Giáo viên : 51, đạt trình độ chuẩn là: 51, tỉ lệ 100% . Trình độ trên chuẩn 46/50, tỉ lệ 92% (ĐHSP 43, CĐSP 3). Đội ngũ GV có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề. Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm

+ Công nhân viên : 18. Đội ngũ nhân viên thường xuyên được bồi dưỡng nghiêp vụ cụ thể theo nhiệm vụ được giao. 13/13 NV cấp dưỡng có giấy chứng nhận đã qua lớp nấu ăn của trung tâm dạy nghề đạt loại khá, tốt trở lên.

Số lớp học: 

Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng : 5 lớp

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 6 lớp

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 5 lớp

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 7 lớp

Đội ngũ nhà trường qua các năm học:

Năm học: 2020-2021:

Năm học: 2018-2019:

* Năm học 2017-2018:

* Năm học 2016-2017:

* Năm học: 2015-2016

Năm học 2014-2015

Năm học 2012-2013