1. Khối nhà trẻ: 12 giáo viên

- Khối trưởng : Võ Thị Ánh Hồng - Khối phó : Lê Thị Tâm

 

2. Khối Mầm : 14 giáo viên

- Khối trưởng : Phạm Thị Kim Tuyến - Khối phó : Lê Thị Ngọc Quyên

 

3. Khối Chồi : 11 giáo viên

- Khối trưởng : Nguyễn Thụy Trang - Khối phó: Nguyễn Thị Mỹ Ngôn

 

4. Khối Lá : 13 giáo viên

- Khối trưởng: Bùi Thị Hồng Hạnh - Khối Phó : Nguyễn Lê Phương Thúy

 

5. Tổ cấp dưỡng: 13 cấp dưỡng 

- Tổ trưởng : Bùi Thị Mỹ Dung - Tổ phó: Lê Thị Xuân Trang