GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  ẤP 4, Xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai

Email:  mnxuanhung@xuanloc.net

Điện thoại: 02513873164

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó 92% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 31% giáo viên dạy giỏi cấp huyện.Đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng. Môi trường thân thiện và luôn đặt quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm lên hàng đầu
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng xã hội cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo.
- Trang bị kiến thức cơ bản chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào học lớp 1

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các cháu, tăng cường khả sáng tạo, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi trẻ được phát huy tích cực khả năng của mình.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của CNTT. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Xây dựng các mục tiêu, nội dung, hoạt động của các nhóm, lớp phù hợp với độ tuổi, phù hợp với khả năng và tình hình thực tế của địa phương .
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch CSGD trẻ từ 24 tháng đến 5 tuổi
- Chương trình dạy theo hướng dẫn của Bộ giáo dục, theo nhiệm vụ năm học và các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, …

- Tăng cường các hoạt động ngoại khóa : Tham quan học tập, thực hành trải nghiệm sau chủ đề.....
 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Xuân Hưng