• 2019-02-27-08-41-40
 • 2019-02-27-08-45-16
 • 2019-02-27-08-42-34
 • 2019-02-27-08-51-59
 • 2019-02-27-08-49-5437
 • 2019-02-27-08-46-3282
 • 2019-02-27-08-44-2634
 • 2019-02-27-08-57-2424
 • 2019-02-27-08-56-35
 • 2019-02-27-14-34-1552
 • 2019-02-27-08-46-3237
 • 2019-02-27-09-07-19
 • 2019-02-27-09-07-35
 • 2019-02-27-09-06-53
 • 2019-02-27-08-51-27
 • IMG_20190228_202918
 • 2019-02-28-19-57-51
 • 2019-02-28-19-56-49
 • 2019-02-28-19-56-22
 • 2019-02-28-19-59-20
 • 2019-03-05-07-30-55
 • 2019-03-05-07-34-31
 • 2019-03-05-07-32-46
 • 2019-03-05-07-37-22
 • 2019-03-05-07-29-16
 • IMG_20190228_202939
 • IMG_20190227_211014
 • 2019-02-28-20-02-04
 • 2019-03-18-10-32-2235
 • 2019-03-18-10-31-1811
 • 2019-03-18-10-30-4437
 • 2019-03-13-09-49-3551
 • 2019-03-15-14-27-4130
 • 2019-03-13-10-01-1668
 • 2019-02-28-19-56-49
 • 2019-03-13-09-52-40
 • 2019-03-15-14-26-1068
 • 2019-03-15-14-27-04
 • 2019-03-15-14-25-5111
 • 2019-03-15-14-26-1056
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Sau một năm học với nhiều khó khăn nhưng dưới sự cố gắng và sự phấn đấu hết ...
Sau đây là một vài nội dung cơ bản trong Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Tân Mai 2:- Tổng số CB-GV-NV: 37 /32 nữ , trong đó biên chế: 34 người; hợp đồng 68: 03 người (01 nhân viên phục vụ và 02 bảo vệ).+ Cán bộ quản lý: 02/ 01 nữ.+ Giáo viên: 27/ 26 nữ  (tỉ lệ: 1,125 giáo viên/lớp);+ Tổng phụ  trách: 01;+ Công nhân viên: ...
> Xem chi tiết

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Sau một năm học với nhiều khó khăn nhưng dưới sự cố gắng và sự phấn đấu hết mình của CB-GV-NV trong nhà trường, Trường Tiểu học Tân Mai 2 đã gặt hái ...
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Sau một năm học với nhiều khó khăn nhưng dưới sự cố gắng và sự phấn đấu hết mình của CB-GV-NV trong nhà trường, Trường Tiểu học Tân Mai 2 đã gặt hái ...
LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ công văn số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Công văn hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư số ...
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Sau một năm học với nhiều khó khăn nhưng dưới sự cố gắng và sự phấn đấu hết mình của CB-GV-NV trong nhà trường, Trường Tiểu học Tân Mai 2 đã gặt hái ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1