Tổ chức các câu lạc bộ học thuật không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh mà còn là tiền đề cho những đổi mới trong dạy và học theo hướng “học đi đôi với hành”. Đây là mô hình đã được các trường THCS trên địa bàn huyện Tân Phú triển khai đồng loạt trong năm học 2018 - 2019.