Địa chỉ: Hẻm 135, Hà Huy Giáp, khu Văn Hải, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 356786378

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017