Về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Lớp 1 Năm học 2020-2021

Thông báo đên Phụ Huynh có con em đang trong độ tuổi Lớp 1 trên địa bàn tuyển sinh phường Tam Thuận chuyển thông tin con em qua bộ phận giáo vụ Trường theo 2 hình thức cụ thể....

Bài viết liên quan