Trường Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnh mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnh  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên và song ngữ.

Liên hệ cô phó HT phụ trách chuyên môn .

Điên thoại : 0236 3823 104. 

Email        : eduportal@viettel.com.vn

Bài viết liên quan