Thông báo về việc tuyển sinh Lớp 6 Năm học 2020-2021

Kính gởi phụ huynh có con đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6 trường Hoàng Diệu năm học 2020- 2021 
https://forms.gle/o8fq6ẽT8f6QƯyN78 ( đây là đường LINK để phụ huynh vào đăng ký)

Bài viết liên quan