Nhà trường bổ sung thêm cách thức tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022.

Nhà trường bổ sung thêm cách thức tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022.
- Đăng ký trực tuyến qua link: http://tuyensinhdanang.com/
(Đăng ký trực tuyến qua link không được mới đăng ký qua Zalo)
- Hồ sơ giấy nhà trường sẽ thông báo sau khi tình hình dịch ổn định hơn. 
Trân trọng!