Thông tin chi tiết:
Võ Thị Tuyết Trang
Tổ trưởng Tổ 2 Võ Thị Tuyết Trang
Ngày tháng năm sinh 06/12/1976
Giới tính Nam
Điện thoại 0935827294
Email tuyettrang1976@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách