Thông tin chi tiết:
Trần Thị Tâm Trinh
Tổ trưởng Tổ 3 Trần Thị Tâm Trinh
Ngày tháng năm sinh 05/05/1968
Giới tính Nữ
Điện thoại 0987314026
Email trantamtrinhtk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách