Thông tin chi tiết:
Phan Thị Nghĩa
Tổ trưởng Tổ 1 Phan Thị Nghĩa
Ngày tháng năm sinh 10/10/1968
Giới tính Nam
Điện thoại 0936299767
Email phannghiadbl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách