Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Vân
Tổ trưởng Tổ 4 Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày tháng năm sinh 06/09/1968
Giới tính Nữ
Điện thoại 0358772468
Email vandbltkdn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách