Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Oanh
Tổ phó Tổ 3 Nguyễn Thị Oanh
Ngày tháng năm sinh 01/02/1979
Giới tính Nữ
Điện thoại 0976625818
Email thioanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách