Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nguyên Thu
Tổ phó Tổ 1 Nguyễn Thị Nguyên Thu
Ngày tháng năm sinh 04/08/1979
Giới tính Nam
Điện thoại 0905755805
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách