Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thu Hằng
Tổ phó Tổ 2 Lê Thị Thu Hằng
Ngày tháng năm sinh 25/06/1978
Giới tính Nam
Điện thoại 0706119068
Email thuhangmt78@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách