Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Luân
Họ và tên Nguyễn Thành Luân
Ngày tháng năm sinh 01/08/1992
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư chi đoàn
Điện thoại 0986833913
Email thanhluan1892@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách