Thông tin chi tiết:
Nguyễn Kim Uyên
Họ và tên Nguyễn Kim Uyên
Ngày tháng năm sinh 16/10/1990
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí Thư Chi Đoàn
Điện thoại 0967544644
Email uyenteacher16@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách