Thông tin chi tiết:
Trương Thị Thanh Minh
Chủ tịch công đoàn Trương Thị Thanh Minh
Ngày tháng năm sinh 15/05/1966
Giới tính Nữ
Địa chỉ Thạch Nham Đông - Hòa Nhơn
Điện thoại 0985845207
Email huyquang321@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách