Thông tin chi tiết:
Lê Thị Bích Hậu
Phó chủ tịch Lê Thị Bích Hậu
Ngày tháng năm sinh 20/08/1974
Giới tính Nữ
Điện thoại 0913412894
Email bichhaudbl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách