Thông tin chi tiết:
Ngô Trọng Hiếu
Hiệu trưởng Ngô Trọng Hiếu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1964
Giới tính Nam
Địa chỉ Tổ 60 - Phường Hòa Khê
Điện thoại 0905127000
Email hieu1964@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách