Thông tin chi tiết:
Lê Thị Bích Hậu
Hiệu phó Lê Thị Bích Hậu
Ngày tháng năm sinh 20/08/1974
Giới tính Nữ
Địa chỉ Tổ 24 phường An Khê
Điện thoại 0913412894
Email bichhaudbl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách