A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến lược phát triển trường THCS Lê Thị Hồng Gấm giai đoan 2000 - 2022, tầm nhìn 2025.

 

 

     UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÊ THỊ HỒNG GẤM

        Số:          /KH-THCSLTHG

               Thanh Khê, ngày      tháng      năm 2020                                                                           

 

KẾ HOẠCH

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÊ THỊ HỒNG GẤM

GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường trong kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương giai đoạn 2020-2022 và triển khai thực hiện Chương trình hành động của tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW “Vđổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hòa nhập quốc tế trên địa bàn quận Thanh Khê. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2022, trường THCS Lê Thị Hồng Gấm xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2025 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ NHÀ TRƯỜNG

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm được thành lập theo Quyết định số 08/TCCB ngày 20 tháng 01 năm 1997 của Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng trên cơ sở chia tách từ trường phổ thông cơ sở Lê Thị Hồng Gấm với diện tích đất 2.777,5m2.

Năm 2015, trường THCS Lê Thị Hồng Gấm trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân quận Thanh Khê theo quyết định số 5493/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) nhà trường luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, không ngừng phấn đấu, phát huy tinh thần sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm học.

Sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường sâu sát, toàn diện, các đoàn thể quần chúng trong nhà trường luôn có sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm, cùng quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển.

        Nhà trường từng bước phát triển về quy mô lớp, học sinh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của địa phương. Nhiều năm liền trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến.

Việc xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và chương trình hành động của tập thể CB-GV-NV cũng như các thế hệ học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai chiến lược của trường THCS Lê Thị Hồng Gấm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của đất nước trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa   (CNH&HĐH).

           Ι. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG TẠI THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1. Số liệu cụ thể

a) VÒ ®i ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

- Tổng số CB-GV-NV: 53 (2 bảo vệ), Trong đó: CBQL: 02, GV: 46, Nhân viên: 05   

 Trình độ chuyên môn CB-GV: 100%  đạt chuẩn, trong đó có 88,2% trên chuẩn (trong đó có 04 thạc sĩ).

- Chi bộ có số Đảng viên 16; có 12 đoàn viên thanh niên; 53 công đoàn viên.

- Mặc dù số năm làm công tác quản lý chưa nhiều, song Hiệu trưởng, có nhiều cố gắng đầu tư, sáng tạo trong công tác tổ chức quản lý. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế nhà trường và tình hình địa phương của phường Xuân Hà. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất, đổi mới và kế hoạch xây dựng kiểm tra nội bộ mang tính toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường.

- Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên: Đảm bảo chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Có trách nhiệm, nhiệt tình, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển. Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp Quận: 8 GV giáo viên (tỉ lệ 15%)

b) Chất lượng học sinh

* Chất lượng giáo dục học sinh năm học 2019-2020 :

- Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 94,56%

- Tỷ lệ TNTHCS 100%.

- Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập: 57,9 %

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn:

+ Số học sinh giỏi cấp thành phố: Đạt 25 giải.

Kết quả các kỳ thi, hội thi đã tham gia

           - Đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn đạt 25 giải gồm 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba, 12 giải Khuyến khích.

           - Giáo viên tham gia thi bài giảng E-learning đạt 1 giải Ba.

           - Học sinh tham gia hội thi “Làm lồng đèn” cấp thành phố đạt giải khuyến khích.

           - Học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng đạt giải Ba đồng đội môn Đá cầu, môn Cầu lông; đạt 10 giải cá nhân các môn Cờ vua, Cầu lông, Bóng bàn, Điền kinh, Bơi lội.         

           - Học sinh thi Vẽ tranh trên nón lá đạt 2 giải Nhất, 1 giải Nhì; Vẽ tranh “Mắt học đường” đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích       .

           - Nhà trường tổ chức hội thi văn nghệ “Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày NGVN 20/11” cho học sinh đạt kết quả tốt. Có 22 tiết mục tham gia dự thi.

           - Có 2 sản phẩm tham gia hội thi Khoa học kỹ thuật cấp quận đạt 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích.

           - Tập luyện và cử đội văn nghệ học sinh lớp 6/4 tham gia hội thi văn nghệ do thành phố tổ chức đạt giải Nhì.

 

* Chất lượng giáo dục 2 mặt học sinh từ năm học 2019 – 2020 (sau khi thi lại)

 

Năm học

Số

HS

Số

lớp

 

Xếp loại học lực (%)

Xếp loại hạnh kiểm (%)

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt

Khá

TB

Yếu

2019 - 2020

900

22

244

27,1%

297

33%

353

39,2%

4

0,4%

2

0,2%

864

96%

35

3,9%

1

0,1%

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        c) Về cơ sở vật chất hiện tại:

+ Phòng học: 15 phòng (2 phòng xuống cấp niêm phong)

+ Phòng học bộ môn: 03 phòng

+ Phòng thư viện: 01 phòng

+ Phòng Đoàn – Đội: 01 phòng

+ Phòng Hiệu bộ và chức năng: 04 phòng.

+ Bàn ghế học sinh và bàn ghế giáo viên được trang bị đầy đủ.

- Công trình phụ: 

+ Nhà xe GV: 01

+ Công trình vệ sinh: 04.

Đến năm 2020, số lượng học sinh tăng: 934 HS: 22 lớp, số phòng học hiện có đủ đáp ứng được nhu cầu học tập 01 buổi/ngày.

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Hiện tại, cảnh quan sư phạm tại nhà trường đáp ứng được tiêu chí môi trường “xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

2. Phân tích mặt mạnh, mặt yếu.

a) Mặt mạnh

- Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến; đảm bảo đủ số lượng và 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó trên chuẩn chiếm 88,2%.

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn, làm việc khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và cha mẹ học sinh nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, có ý thức rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Đa số học sinh có động cơ học tập tốt, có nền nếp, chăm ngoan, luôn được quan tâm chăm sóc của gia đình, địa phương. Tỉ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp THCS hàng năm đạt trên 100%.

b) Hạn chế.

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu: Trong công tác phân công, phân nhiệm còn có những bất cập do đội ngũ GV trẻ kinh nghiệm chưa cao .

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Chất lượng giảng dạy của giáo viên chưa đồng đều, một số giáo viên trẻ năng nổ, nhiệt tình nhưng kinh nghiệm giảng dạy chưa cao.

- Chất lượng học sinh: Còn một bộ phận học sinh chưa chăm học, chưa được gia đình quan tâm sát sao.

- Cơ sở vật chất chất: Thiếu nhà đa năng, sân chơi, bãi tập diện tích nhỏ, thiếu  phòng học Âm nhạc, phòng học Tiếng Anh. Phòng Công nghệ thông tin thiếu máy vi tính, một số máy quá cũ không đảm bảo việc dạy học thực hành tin học cho học sinh. Do cơ sở vật chất xuống cấp nhiều, trường đang trong diện di dời về cơ sở mới nên việc sửa chữa hạn chế. Hiện nay 2 phòng học và phòng đoàn đội phải niêm phong do xuống cấp trầm trọng. 

        3. Thời cơ

- Được sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, của Ủy Ban Nhân Dân, của các ban ngành, đoàn thể, trên địa bàn phường Xuân Hà và quận Thanh Khê trong tập trung công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

        - Có sự chỉ đạo trực tiếp, đúng hướng của chi bộ nhà trường, sự sáng tạo, năng động của BGH và sự đoàn kết nhất trí của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường và các em học sinh.

- Nhà trường luôn quan tâm đến việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đến nay 100% giáo viên của nhà trường đã đạt chuẩn và  91,2% trên chuẩn (trong đó có 05 thạc sĩ). Đây là nguồn nhân lực dồi dào để tham gia vào các hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng của nhà trường.

        - Được sự đồng lòng nhất trí ủng hộ của Ban đại diện hội phu huynh học sinh và nhân dân địa phương.

        - Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương phát triển cao hơn nên đời sống nhân dân tại khu vực ổn định hơn. Nhận thức của phụ huynh học sinh có nhiều chuyển biến, Phụ huynh quan tâm đến việc học của con em hơn, đã tạo thuận lợi trong công tác dạy học và giáo dục đạo đức học sinh, giúp nhà trường ổn định tình hình nền nếp, văn hóa trường học được giữ vững.

4. Thách thức

- Thái độ và sự đồng lòng trong công tác giáo dục của bộ phận lớn dân cư tại địa phương chưa thật sự ổn định, tạo nhiều ý kiến chưa đồng thuận trong các công tác giáo dục học sinh, nhất là về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, hòa nhập của học sinh.

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

           - Nhà trường nằm bên cạnh nút giao nhau của đường Trần Cao Vân và Hà Huy Tập. Các hàng quán, các xe lưu động bán hàng rong trước trường đã ảnh hưởng phần lớn đến an toàn giao thông, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức kỷ luật của học sinh vào thời gian đầu giờ, cuối giờ khi học sinh ra về.

5. Xác định các vấn đề chiến lược

 - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, CNTT của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy- học và quản lý, tăng cường các tổ chức hoạt động tập thể.

- Nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt, tạo thương hiệu nhà trường và uy tín trong nhân dân.

- Xây dựng nâng cấp CSVC, mua sắm mới trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Cải tạo cảnh quan nhà trường xanh-sạch-đẹp, tạo dựng môi trường an toàn, thân thiện.

- Thực hiện đánh giá các hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy theo bộ tiêu chuẩn đã quy định.

- Tập trung nhân lực trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống để xây dựng môi trường học tập an toàn, trách nhiệm, kỷ luật và thân thiện trong và ngoài nhà trường.

- Xây dựng thành công các phòng bộ môn đạt chuẩn quốc gia.

II. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TẦM NHÌN

1. Sứ mệnh

Trường học an toàn, thân thiện, phát huy năng lực tự học và khả năng ứng dụng cho học sinh.

 2. Các giá trị cốt lõi

- Tinh thần trách nhiệm, đoàn kết    

- Tinh thần hợp tác, chia sẻ

- Tính tự học, sáng tạo

3. Tầm nhìn

Xây dựng trường học thân thiện, chất lượng hiệu quả trong giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương. Phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn Quốc gia mức 1. 

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

1. Mục tiêu:

a) Các mục tiêu tổng quát

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, tiếp cận mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

b) Các mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu ngắn hạn: Phấn đấu nâng cao chất lượng học sinh ở mức khá so với các trường trong quận

- Mục tiêu dài hạn: tạo dựng môi trường giảng dạy và học tập tốt để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có thể phát triển năng lực và tư duy sáng tạo. Xây dựng trường trọng điểm của quận Thanh Khê, nơi nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của giáo viên và học sinh.

- Đạt KĐCL giáo dục cấp độ 2, trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

2- Chỉ tiêu

a) Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Phấn đấu đến năm 2022 có 95% CB-GV-NV đạt chuẩn nghề nghiệp, được đánh giá khá, giỏi về năng lực chuyên môn, trong đó có 50% đạt GV dạy giỏi cấp trường, cấp quận, cấp TP.

 - 100% GV sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có 90% số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin.

b) Học sinh:

- Quy mô:

+ Phát triển lớp học: Đảm bảo huy động hết học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của địa phương vào lớp 6, đảm bảo số học sinh trên lớp dưới 45 em, đảm bảo kế hoạch phát triển lớp, học sinh hằng năm ở mức ổn định 22 lớp đến năm học 2021-2022; ở mức 28 lớp đến năm 2024-2025.

- Chất lượng học tập

+ Trên 70% học lực khá, giỏi (30% học lực giỏi).

+ Tỷ lệ HS có học lực yếu dưới 3%, không có HS kém.

+ Tỷ lệ TNTHCS đạt 100 %.

+ Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt 75% trở lên.

           - Chất lượng mũi nhọn: tham gia đầy đủ các môn thi HS giỏi, duy trì và tăng dần số lượng và chất lượng giải HS giỏi thành phố qua từng năm.

- Chất lượng đạo đức , kỹ năng sống:

+ Chất lượng đạo đức: 100% hạnh kiểm khá tốt

 + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

c) Cơ sở vật chất:

- Xây dựng trường học ở địa điểm mới theo quy hoạch của UBND Quận có đủ các phòng bộ môn, phòng chức năng, khu hiệu bộ và sân chơi bãi tập.

           - Các phòng chức năng được trang bị đủ thiết bị dạy học phục vụ cho mục tiêu đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất.

- Khuôn viên nhà trường, đảm bảo môi trường sư phạm “ xanh – sạch – đẹp”.

- Xây dựng khu nhà đa năng phục vụ công tác dạy học ngoài giờ theo thời tiết mùa đông

d) Chỉ tiêu thi đua

- Trường: Phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến trong năm học 2020 - 2021; được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, hướng tới việc nhận bằng khen của thành phố giai đoạn 2024-2025.

- Chi bộ đạt tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

- Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt vững mạnh xuất sắc.

- Hàng năm có từ 99% viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 15% CBGV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

3. Phương châm hành động: “Đoàn kết, yêu thương, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”

        IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chung

- Tuyên truyền trong CB, GV, NV và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

            - Xây dựng văn hóa nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với địa phương và cộng đồng.

 2. Các giải pháp cụ thể

a) Thể chế và chính sách

- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.

b) Tổ chức bộ máy

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CB,GV,NV để đáp ứng với yêu cầu công tác, giảng dạy của nhà trường.

- Thực hiện tăng cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

- Kiện toàn các tiểu ban để giúp việc cho nhà trường trong từng lĩnh vực hoạt động.

- Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên bằng nhiều hình thức. Tổ chức rút kinh nghiệm sau kiểm tra. Phấn đấu 100% giáo viên phải được kiểm tra toàn diện ít nhất 01- 02 lần trong năm học.

c) Công tác đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi, có trình độ tin học, ngoại ngữ, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

 - Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó đề bạt khen thưởng xứng đáng đối với những CB-GV- CNV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ CB,GV,NV cốt cán, cán bộ giáo viên trẻ có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tự hào muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

d) Nâng cao chất lượng giáo dục

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng đạo đức và chất lượng  văn hóa. Tăng cường giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, giáo dục dân số, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt giáo dục thể chất. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, các hoạt động tập thể gắn với thực hành, lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, ứng dụng và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

           e) Cơ sở vật chất

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư cải tạo, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn về CSVC theo chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia và trường đạt chuẩn KĐCL giáo dục cấp độ II. Về lâu dài tham mưu cho ngành và lãnh đạo Quận đầu tư xây dựng mới trường phù hợp với đổi mới giáo dục đào tạo và đảm bảo tính hiện đại của trường học.

- Đầu tư có trọng điểm  để hiện đại hóa các phòng học, phòng học bộ môn, phòng thư viện, khối phòng làm việc của CB-GV-NV, sân chơi bãi tập của học sinh.

- Tiếp tục đầu tư máy tính, thiết bị PBM Tin học và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng cáp quang và Internet.

g) Kế hoạch-tài chính

- Thực hiện nghiêm túc về chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy chế chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.

h) Tổ chức hoạt động Đoàn – Đội và các tổ chức đoàn thể khác:

- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội.Tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên, các hoạt động văn hóa – văn nghệ - TDTT… Tích cực duy trì nề nếp, cải tiến các hoạt động để có ý nghĩa thiết thực trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Công đoàn làm nòng cốt thi đua của giáo viên, phối hợp với nhà trường trong việc động viên CB,GV,NV, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ, chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên.

i) Công tác xây dựng Đảng

- Củng cố chi bộ vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết nạp từ 1 đến 2 Đảng viên mới trong mỗi năm học.

           k) Công tác xã hội hóa

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đổi mới nhận thức về giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt  công tác khuyến học – khuyến tài.

- Làm tốt công tác xã hội hóa để tranh thủ các nguồn lực, tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức và các mạnh thường quân.

 - Tổ chức tốt hoạt động của Hội Cha mẹ học sinh trường (CMHS). Phối hợp chặt chẽ với CMHS trong việc huy động và giáo dục học sinh. Tích cực tuyên truyền cho CMHS tham gia BHYT, BHTT cho học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ủng hộ và phối hợp trong công tác giáo dục.

V. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

 Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể CB, GV,NV nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức

 Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn I: Từ năm 2020 – 2022:

+ Phấn đấu giữ vững Trường THCS đạt danh hiệu lao động Tiên tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen.

 - Giai đoạn II: Từ năm 2020 – 2025:

+ Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 1 và được công nhận trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1 trong năm 2025.

 4. Đối với Hiệu trưởng

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CB,GV,NV nhà trường, thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học cụ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng và  phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.

+ Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.

+ Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng:

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn

- Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của tổ, hợp tác với các tổ chức trong nhà trường.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

 Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 8. Đối với học sinh

             Không ngừng học tập tích cực tham gia các hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học Trung học hoặc học nghề.

9. Cha mẹ học sinh

- Tăng cường giáo dục gia đình, quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

- Ban đại diện CMHS vận động hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất; cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

10. Các tổ chức Đoàn thể trong trường

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược của nhà trường.

11. Kiến nghị với các cơ quan hữu trách

 Đối với UBND Quận:

- Xây dựng trường ở khu đất của nhà máy nhựa như dự án đã phê duyệt để phụ huynh, học sinh, giáo viên và người lao động của nhà trường yên tâm dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Đối với Phòng GD&ĐT Quận Thanh Khê:

- Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và tạo điều kiện thuận lợi cho trường, giúp nhà trường thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch các hoạt động của nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.

- Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược./. 

 

 Nơi nhận:

                      HIỆU TRƯỞNG

- Phòng   - Phòng PGD&ĐT Quận Thanh Khê (để phê duyệt);

- Hiệu      - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, CTCĐ (để thực hiện);       - Bí Th    - Chi Đoàn, TPT Đội, Tổ trưởng CM, VP;

                - Lưu: VT.

 

Vgg

                                 

 

 

 

 

 

                      Hoàng Thị Lệ Hà

                          PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết