1) BÁO CÁO KĐCLGD_ DDT_ 2020: BÁO CÁO KDCLGD_DDT_2020.doc

2) BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BAN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ:

BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BAN CHĂM SÓC SỨC KHỎE HS NĂM HỌC 2020-2021 (1).doc