Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 51
Năm 2022 : 3.396
Liên kết website
<a href="/dng-thanhkhe-thcsdodangtuyen/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức</a>
Căn cứ vào danh sách dự kiến tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 (đã được UBND phường Thanh Khê Tây xác nhận và UNND quận phê duyệt)Hội đồng tuyển sinh trường THCS Đỗ Đăng ...
<a href="/dng-thanhkhe-thcsdodangtuyen/gioi-thieu/thong-tin-ba-cong-khai" title="Quy chế công khai" rel="dofollow">Quy chế công khai</a>
Quy định về đánh giá học sinh THCS, áp dụng cho lớp 6 năm học 2021-2022
<a href="/dng-thanhkhe-thcsdodangtuyen/gioi-thieu/thong-tin-ba-cong-khai" title="Quy chế công khai" rel="dofollow">Quy chế công khai</a>
Quy định về đánh giá học sinh THCS, áp dụng cho lớp 6 năm học 2021-2022
<a href="/dng-thanhkhe-thcsdodangtuyen/gioi-thieu/thong-tin-ba-cong-khai" title="Quy chế công khai" rel="dofollow">Quy chế công khai</a>
Quy định về đánh giá học sinh THCS, áp dụng cho lớp 6 năm học 2021-2022
<a href="/dng-thanhkhe-thcsdodangtuyen/gioi-thieu/thong-tin-ba-cong-khai" title="Quy chế công khai" rel="dofollow">Quy chế công khai</a>
Quy định về đánh giá học sinh THCS, áp dụng cho lớp 6 năm học 2021-2022
<a href="/dng-thanhkhe-thcsdodangtuyen/gioi-thieu/thong-tin-ba-cong-khai" title="Quy chế công khai" rel="dofollow">Quy chế công khai</a>
Quy định về đánh giá học sinh THCS, áp dụng cho lớp 6 năm học 2021-2022
<a href="/dng-thanhkhe-thcsdodangtuyen/gioi-thieu/thong-tin-ba-cong-khai" title="Quy chế công khai" rel="dofollow">Quy chế công khai</a>
Quy định về đánh giá học sinh THCS, áp dụng cho lớp 6 năm học 2021-2022
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới