Địa chỉ: 56 Phạm Văn Nghị, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363655933
Video