Rửa tay bằng xà phòng thường xuyên là biện pháp phòng dịch Covid-19 đơn giản, hiệu quả.
Tin nổi bật