Nhà trường kính gửi đến quý Phụ huynh danh sách học sinh Năm học 2021-2022

A. Cơ sở I: 104 Lê Đình Lý - Vĩnh Trung - Thanh Khê - Đà Nẵng

1. Lớp Nhà trẻ 1: GVCN: Cô Trần Thị Tình và cô Bùi Thị Hiếu

2. Lớp Bé 1: GVCN: Cô Phạm Ngọc Hiếu và cô Nguyễn Thị Hồng Linh

3. Lớp Bé 2: GVCN: Cô Phạm Thị Dung

4. Lớp Bé 3: GVCN: Cô Trần Thị Phượng và cô Lê Thị Ánh Nguyệt

5. Lớp Nhỡ 1: GVCN: Cô Phan Thị Thanh Nhạn

6. Lớp Nhỡ 2: GVCN: Cô Trần Thị Huệ và cô Lê Thị Phương Nguyên

7. Lớp Lớn 1: GVCN: Cô Nguyễn Thị Hệ và cô Đinh Thị Hồng Trang

8. Lớp Lớn 2: GVCN: Cô Lê Thị Lý và cô Trương Châu Uyên

9. Lớp Lớn 3: GVCN: Cô Phan Thị Hiền và cô Nguyễn Thị Thu Hà

B. Cơ sở II: K424/16/7 Ông Ích Khiêm - Vĩnh Trung - Thanh Khê - Đà Nẵng

1. Lớp Nhà trẻ 2: GVCN: Cô Đàm Thị Hoá và cô Nguyễn Thị Mỹ Phúc

2. Lớp Nhỡ 3: GVCN: Cô Hà Thị Trang và cô Trần Thị Kim