Trường MN Cẩm Nhung vui mừng chào đón các cán bộ quản lý về tập huấn, tham quan phòng nhóm nhà trẻ dưới 18 tháng.