Hướng ứng phong trào " Tết trồng cây ". Các bạn nhỏ cùng với cô giáo bón phân và trồng cây tạo quang cảnh xanh tươi cho trường Cẩm Nhung.