CÁC BẠN NHỎ Ở NHÀ NHƯNG VẪN HAM HỌC NÈ. CÁC BẠN ĐƯỢC MẸ GIÚP ĐỠ THAM GIA THỰC HÀNH VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG THẬT LÀ VUI. CÁM ƠN CÁC BẬC PHỤ HUYNH TRƯỜNG MẦM NON CẨM NHUNG THẬT NHIỀU